Posts Tagged ‘Agbara’

BABA F’AGBARA RE HAN

Baba F’agbara re han (2x)
Ki GBOGBO agbaiye
Le mo fajuyigbe wipe
Jesu nikan l’Oba
L’ori Aiye gbogbo
Baba f’agbara re han

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 119 other followers